O2-อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ

1.อำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง

2.พื้นที่รับผิดชอบ

3. ข้อมูล เขต/ตำบล/จำนวนประชากร

4.นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ