ปล่อยเเถวปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด

สภ.พลูตาหลวง วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย.67 เวลา 17.30 น. • พ.ต.อ.คมสรร คำตุ่นแก้ว ผกก.สภ.พลูตาหลวง เข้าร

จัดอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด เรื่อง ข้าราชการตำรวจพึงปฏิบัติตน เพื่อรักษาจริยธรรม

วันที่ 6 ก.พ.2567 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.คมสรร คำตุ่นแก้ว ผกก.สภ.พลูตาหลวง จัดอบรมข้าราชการตำรวจใน

ประชุมชี้แจงแจ้งประกาศของสถานีเรื่องการต่อต้านการรับสินบนและไม่รับของขวัญและของกำนัลของหน่วย

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.คมสรร คำตุ่นแก้ว ผกก.สภ.พลูตาหลวง ประชุมชี้แจงแจ้งประกาศขอ