ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง

สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 35/45 หมู่ที่ 1 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2512  ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 3 ไร่ 8 ตารางวา 

เดิมใช้ชื่อว่า สถานีตำรวจภูธรบ้านขลอด  รับผิดชอบเขตตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แต่ยังไม่มีอำนาจ  การสอบสวน  การปกครองขึ้นอยู่กับ สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538  ได้รับการยกฐานะขึ้น ให้มีหัวหน้าสถานี เป็นระดับ สารวัตรและมีอำนาจสอบสวนด้วยตนเอง

วันที่ 22 มีนาคม 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง ตามชื่อตำบล ที่รับผิดชอบ

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2551 ได้รับการยกฐานะ ให้มีหัวหน้าสถานีเป็นระดับ สารวัตรใหญ่ และ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554 ได้รับการยกฐานะ ให้มีหัวหน้าสถานีเป็นระดับ ผู้กำกับการ