ประชาสัมพันธ์ 3

🚨มาตรการ “10 รสขม” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

🚨ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่มีตัวเลขตายสูง

🚨จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามมาตรการ “10 รสขม” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ

🚨มาตรการ “10 รสขม” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1 ร. คือ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

2 ส. คือ ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และไม่ขับรถย้อนศร

3 ข. คือ มีใบขับขี่, คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่แซงในที่คับขัน

4 ม. คือ ไม่ขับขี่รถขณะเมาสุรา, สวมหมวกนิรภัย, ไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัย และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ