ข้าราชการตำรวจร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  • สภ.พลูตาหลวง
  • รายงานผลการปฏิบัติ : วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.65 เวลา 10.00-12.00 น.
  • จิตอาสาเฉพาะกิจ : กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566
  • สถานที่จัดกิจกรรม : สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.พลูตาหลวง จำนวน 2 นาย เเละประชาชนจิตอาสา 3 คน
  • ผู้ปฏิบัติ : สภ.พลูตาหลวง
  • การปฏิบัติ/รายละเอียดกิจกรรม : ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.คมสรร คำตุ่นแก้ว ผกก.สภ.พลูตาหลวง มอบหมายให้ พ.ต.ท.พัลลภ หริ่งรอด สว.อก.สภ.พลูตาหลวง นำข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.พลูตาหลวง เเละประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและร่างกาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 ณ สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
  • ผลการปฏิบัติ :เราทำความดี ด้วยหัวใจ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และทำให้คลังเลือดมีไว้สำรองในยามขาดแคลน
  • ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี