จิตอาสา 24 พ.ย.66

สภ.พลูตาหลวง
1. รายงานผลการปฏิบัติ : วันศุกร์ที่ 24 พ.ย.66 เวลา 10.00 – 12.00 น.
2. จิตอาสา: จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ
3. สถานที่จัดกิจกรรม :ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ม.6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.พลูตาหลวง จำนวน 10 นาย ข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 150 นาย ประชาชนจิตอาสา 100 นาย
5. ผู้ปฏิบัติ : สภ.พลูตาหลวง
6. การปฏิบัติ/รายละเอียดกิจกรรม : ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.คมสรร คำตุ่นแก้ว ผกก.สภ.พลูตาหลวง มอบหมายให้ พ.ต.ท.พัลลภ หริ่งรอด สว.อก.สภ.พลูตาหลวง นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาสภ.พลูตาหลวง จำนวน 10 นาย ไปร่วมกับ อำเภอสัตหีบ,ข้าราชการท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา รวม 260 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบลานจอดเฮลิคอปเตอร์ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ม.6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
7. ผลการปฏิบัติ : เราทำความดี ด้วยหัวใจ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และทุกคนมีจิตใจที่เสียสละ ช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน
8. ปัญหา/อุปสรรค : ไม่มี