ประชุมชี้แจงแจ้งประกาศของสถานีเรื่องการต่อต้านการรับสินบนและไม่รับของขวัญและของกำนัลของหน่วย

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.คมสรร คำตุ่นแก้ว ผกก.สภ.พลูตาหลวง ประชุมชี้แจงแจ้งประกาศของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง เรื่องการต่อต้านการรับสินบน และไม่รับของขวัญและของกำนัลของหน่วยให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดถือปฏิบัติ